For lonely people, rain is a chance to be touched.
― Simon Van Booy (via a0mame)

(Source: beyondstyx)


Oct 20 23:26 with 122,321 notes

siriused:

if you’re confused about what my blog’s really about, don’t worry

i’m confused too

Oct 20 23:19 with 140,379 notes
Whatever happens around you, don’t take it personally… Nothing other people do is because of you. It is because of themselves.

 Miguel Ruiz (via purplebuddhaproject)

Don Miguel Ruiz

(via sex-cocaine-whiskey)


Oct 20 23:16 with 4,409 notes
Everyone’s fucked up. You’ve just gotta decide what kinda fucked up you’re into.
― (via thatkindofwoman)

(Source: kushandwizdom)


Oct 20 23:15 with 244,272 notes
Казват: Много е далече.
Казвам: Дишаме един и същи въздух.
Казват: Той те е забравил.
Казвам: Думите му пазят своя смисъл.
Казват: Може би целува друга?
Казвам: Иска устните ми да си спомни.
Казват: Все стоиш сама. И мислиш.
Казвам: Искам устните му да си спомня.
Казват: Стиховете ти са вече тъжни.
Казвам: Сянката на щастието е тъгата.
Казват: Ти самата станала си сянка.
Казвам: Тялото ще литне след душата ми.
Казват: А Животът вече не е дълъг.
Казвам: Но нали поне Смъртта е вечна.
Казват: Смешна си. Любов такава няма.
Казвам: Бедни сте. Но вън вратата хлопна.
Казват: Сигурно е вятърът - отново.
Нямам устни, за да отговоря.
― (via jjaidens)

Oct 20 23:09 with 185 notes
theme by modernise